Paramotorklubben

KLUBBEN FÖR AKTIVA FLYGARE

Vi besöker Transportstyrelsen 7 november


Transportstyrelsen inbjuder intresseorgansiationer och luftrumsbrukare till höstens seminarium för luftrumsbrukare.

Seminariet äger rum den 7 november 2023 i Transportstyrelsens lokaler i Norrköping, 09:00-16:00.


Vi inom paramotorklubben.se är oroliga för att vi glöms bort när LFV planerar för bland annat drönar flyg i nya U-space:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/implementeringen-av-u-space/


Här kan finns mer info och du kan anmäla dig om du vill närvara:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/seminarier-och-information/seminarier-inom-luftfarten/seminarium-for-luftrumsanvandare-7-november/

Kallese till årsmöte 2021


Det vore trevligt om ni ville komma på årsmöte för paramotorklubben.se 2021. Inbjudan till digitalt möte har gått ut över mail till medlemmarna.

Datum: 26/4 2021
Tid: 18:00
Plats: Digitalt

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Tack alla medlemmar som kom på träffen! Alla som väntade ut vinden kom upp i luften och fick ett par kvällsflyg i solnedgången. Sedan blev det korvgrillning ( tack http://www.adventurenorth.se/) och historier runt glöden. Se bilder här:

2020 årsmötets protokoll finns nu under media/ dokument.

2019 årsmötets protokoll finns nu under media/ dokument.

Kallese till årsmöte 2019Det vore trevligt om ni ville komma på årsmöte för paramotorklubben.se 2019.
Skicka gärna in motioner och förslag senast fyra veckor innan mötet
går av stapeln.

Datum: 16/10 2019
Tid: 18:00
Plats: Plats: Karolinska sjukhuset Solna, CMM hus L8:00.
https://goo.gl/maps/jyhsshnU5ck

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Årsmöte 2018

 

Ett något försenat årsmöte gick av stapeln 29/8 2018.

Efter det formella var avklarat ( se protokoll under media fliken) så bjöds det på paramotorfilmvisning.

Sveriges nationaldag


Självklart så firade paramotorklubben.se nationaldagen med flaggflyg.

Packlista


En lista som kan vara bra att gå igenom innan du ska iväg på äventyr.

Vi sticker till Öland!


Ett gäng piloter från paramotorklubben.se sticker till den stora paramotorträffen på Öland i samband med Sveriges största skördefest. Paramotorträffen är 29 september till 1 oktober.


Vi ses där!


Länk till träffen

Stavbyv traktorrace 23/7 med drygt 4000 besökare


5 piloter från paramotorklubben.se visade upp flygsporten i pausen under det årliga traktorracet i stavby Uppsala.


Arrangören skänker 50 procent av inträdet till Cancerfonden.